NÄITÄ ASIOITA HALUAN PUOLESTANNE HOITAA:

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA KOULUTUS

Terveys, hyvinvointi ja koulutus ovat keskiössä uudessa kuntamallissa. Peruspalveluita on kehitettävä ja varmistettava niiden laadukkuus ja saatavuus. On valmistauduttava joustavaan ja vahvaan yhteistyöhönmaakunta- ja sotetoimintojen kanssa.

2. ELINKEINOPOLITIIKAN JA OMISTAJAOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAHVISTAMINEN

Elinkeinopolitiikkaa ja omistajaohjausta on entisestään vahvistettava

3. KANSAINVÄLISYYS

Kuopion kansainvälisyysmarkkinointiin on panostettava yhä vahvemmin yhdessä yritysten kanssa. Se takaakoulutuksen ja kulttuurin vaihtoa, sekä lisää matkailua ja kauppaa alueellamme.