PUHE KUOPION KAUPUNGINVALTUUSTOLLE 22.01.2007

 

Arvoisat valtuutetut, virkamiehet ja muut läsnäolijat

 

Kiitän luottamuksesta itseni ja koko valtuuston puheenjohtajiston puolesta. Haluan kiittää Irja Sokkaa kuluneista kahdesta vuodesta. Johdit meitä täsmällisellä ja tyylikkäällä otteella ja veit läpi joitakin uudistuksia valtuuston työskentelyssä. Tästä on hyvä jatkaa.

 

Me kaikki valtuutetut olemme vahvoja persoonia ja jokainen meistä tuo työskentelyyn oman panoksensa. Niin myös me puheenjohtajat. Nyt istuva valtuusto on keskusteleva ja kantaa ottava ja yllätyksellinenkin, joka tuo omat haasteensa puheenjohtajalle. Itse haluan johtaa työskentelyämme suurien ja kiperien asioiden kohdalla enemmän keskustelevampaan suuntaan. Juuri tulevaisuuteen luotsaavien asioiden kohdalla on tärkeää avata keskustelu ajoissa eikä päätöksiä tehdessä myöskään ennustettavuus suinkaan ole aina pahasta.

 

Kevättä ja kesäaikaakin meitä työllistää PARAS-hanke ja seutuyhteistyö muiden asioiden lisäksi. Hyvät valtuutetut ja virkamiehet; nyt meillä on oltava rohkeutta ja kykyä visioida tulevaisuuteen. Miten Kuopio ottaa sen vahvan roolin, mitä tämä seutu siltä odottaa ja tarvitsee? Painopisteinä ovat yhteinen elinkeinostrategia, työvoiman saatavuus, palvelutuotannon uudistaminen ja maankäyttö. Kuntien välinen sisäinen muuttoliike ei riitä, vaan meidän täytyy miettiä, miten saamme houkuteltua tänne uusia asukkaita ja veronmaksajia. Meidän on panostettava peruspalveluihin, monipuoliseen asumis- ja tonttitarjontaan ja liikenteelliseen sujuvuuteen. Ne ovat ratkaisevia alueemme kokonaiskehitykselle.

 

Työtä riittää meille jokaiselle ja etenkin jatkuva talouden vakauttaminen on muistettava päätöksiä tehdessämme. Lautakunnat ovat entistä merkittävämmässä roolissa. Valtuutetun osa on joskus yksinäinen: harvoin saamme kiitosta, mutta yhteistyöllä me jaksamme. Kiitos vielä kerran teille kaikille luottamuksestanne.